Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse

  1. Anvendelse. Salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af varer igennem Incado, CVR 25473795
 2. Aftalegrundlag

  1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Incados tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Incados salg og levering af produkter. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Incado udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
  2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 3. Produkter

  1. Produkter. Produkter som Incado sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen.
  2. Ansvarsbegrænsning. Produkter som Incado sælger og leverer til kunden, er beregnet til galleri og udstilling. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Incado uden ansvar for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.
 4. Pris og Betaling

  1. Pris. Prisen for produkter følger Incados gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Incado bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
  2. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter i henhold til fakturaen betalingsbetingelser, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
  3. Der pålægges et gebyr på 49 kr. på fakturaen ved betaling med EAN-nummer.
 5. Forsinket Betaling

  1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produktet rettidigt af årsager, som Incado er uden ansvar for, har Incado ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 6. Ordrer og Ordrebekræftelser

  1. Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter til Incado skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt,: Varenummer, Mængde, Leveringsdato, og Leveringsadresse.
  2. Ordrebekræftelser. Incado tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Incado.
  3. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Incado skriftlige accept.
  4. Minimumsbestilling og gebyr. Incado har en minimums bestilling på 3000 kr. pr. ordre ved bestilling af NordicLine rammer. For ordre herunder pålægges et gebyr på 250 kr. 
  5. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Incados bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Incado skriftligt senest 2 arbejdsdage, dog senest 5 dage før leveringsdagen efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 7. Levering

  1. Leveringsbetingelse. Incado har EX Works, med-mindre andet er skriftligt aftalt imellem Incado og kunden.
  2. Leveringsfrist. Incado påfører afsendelsesdatoen på ordrebekræftelsen til kunden. Denne dato er afhængig af produktion af varer.
  3. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Incado. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Incado, kan den ikke senere gøres gældende. Ved skader forårsaget af Fragtfirma, skal dette meddeles umiddelbar efter modtagelse af produktet. Dertil at produktet modtaget med forbehold på fragtbrevet.
  4. Returnering: Varer kan returneres senest 14 dage efter levering, hvis kunden ikke er tilfreds med det leverede og på betingelse af, at varerne er ubeskadiget, ubrugte og i ubrudt originalemballage og at returneringen sker for kundens regning og risiko.
 8. Immaterielle Rettigheder

  1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Incado.
 9. Gældende Ret og Værneting

  1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.